D. U. K.

Ar šiuo metu vyksta STEP grupės?

Taip, STEP grupės vyksta nuolatos: vienos pasibaigia, prasideda kitos. Susisiekime ir aptarsime galimybes (jūsų miestą, reikiamą programos versiją, artimiausią grupę) 🙂 

Kaip užsiregistruoti į tėvų grupes pagal STEP programą?

Interneto svetainėje adresu http://www.STEPgrupes.lt/ paspauskite laukelį „Registracija į STEP grupes“ ir įrašykite prašomą informaciją: nurodykite savo vardą, pavardę, vaikų amžių, miestą, el. pašto adresą, pageidaujamą STEP programos versiją ir patogiausią laiką susitikimams. Kai tik bus pradėtos formuoti naujos STEP tėvų grupės, su jumis susisieks programos koordinatorė ir informuos apie galimybes prisijungti.

Jei svetainės naršymo metu laukelis „Registracija į STEP grupes“ neveikia, reiškia, kad vyksta aktyvus grupių formavimo etapas: atsiverskite svetainės puslapį „Pagrindinis“ ir iš pateikto sąrašo pasirinkę jus dominančios įstaigos grupę susisiekite tiesiogiai su STEP grupės vadovu.  

Kilus klausimams ar nesklandumams dėl registracijos į STEP tėvų grupes, susisiekite su programos koordinatore Jolita el. paštu psichologe.jolita@gmail.com arba mob. tel. 8 678 13236.

Ar tai, kad paspaudžiau laukelį “Registracija į STEP grupes” ir pateikiau prašomą informaciją, reiškia, kad garantuotai patenku į STEP tėvų grupę?

Tai, kad paspaudę laukelį „Registracija į STEP grupes“ nurodėte prašomą informaciją, negarantuoja jums vietos tėvų grupėse. Pagal tai, kokius duomenis pateikėte ir pageidavimus įrašėte, gausite atitinkamą informaciją apie formuojamas STEP grupes. Sulaukus skambučio arba el. laiško, reikėtų tiesiogiai kontaktuoti su pasirinktos STEP tėvų grupės vadovu.

Kiek susitikimų sudaro STEP programą?

Klasikinę STEP programos versiją sudaro 9 tėvų grupės susitikimai po 2 val. (daugumoje įstaigų būtent ši programos versija ir yra įgyvendinama). Visgi kai kurių savivaldybių Bendruomeninių šeimos namų projektų grupėse organizuojami papildomi grupės susitikimai žinioms pagilinti, įgūdžiams formuoti ir probleminėms situacijoms analizuoti. Taip STEP programa gali „išsiplėsti“ iki 11-12 susitikimų.

Jei auginu įvairaus amžiaus vaikus, į kurią STEP programos versiją turėčiau registruotis?

Pamąstykite, su kuriuo vaiku šiuo metu jums labiausiai norisi sustiprinti ar atkurti tarpusavio ryšį – tokią STEP programos versiją ir pasirinkite. Kad ir kokią STEP tėvų grupę pasirinksite, kiekvienoje pristatomos tos pačios pagarbaus bendravimo, ugdymo idėjos, pozityvaus auklėjimo metodai, stiprinami panašūs įgūdžiai. Tik priklausomai nuo tikslinio vaiko amžiaus, skiriama šiek tiek skirtingai dėmesio metodams ir įgūdžiams.

Ar galiu dalyvauti vienas(-a)? Ar turime būtinai ateiti drauge su vyru/ žmona?

STEP tėvų grupėse gali dalyvauti ir vienas iš vaiko tėvų, ir abu kartu. Svarbiausia, kad tas pats tėtis/ mama, pradėję lankyti susitikimus, tęstų juos iki pabaigos. Vienas kito keitimas priklausomai nuo vaiko priežiūros ar darbo subtilybių nėra įmanomas.

Ar galiu tėvų grupės susitikimuose dalyvauti su vaiku?

STEP tėvų grupių susitikimai skirti tik tėvams. Vaikų priežiūros paslauga grupių metu nėra teikiama.

Koks yra dalyvavimo STEP programoje mokestis?

Dalyvavimo STEP programoje mokestis skiriasi priklausomai nuo miesto, programos versijos ir įstaigos. Mokesčio reikėtų teirautis kiekvieno STEP grupės vadovo individualiai.

Vertėtų turėti mintyje, kad kiekvienas STEP programos dalyvis moka metodinį STEP programos mokestį (17 Eur) Pozityvaus auklėjimo konsultantų asociacijai, koordinuojančiai, tobulinančiai programą, rengiančiai naujas programos versijas, supervizuojančiai STEP grupių vadovus ir užtikrinančiai programos įgyvendinimo kokybę. Priklausomai nuo grupės darbo sąlygų, mokestį gali būti prašomas padengti pats grupės dalyvis, padengia STEP grupės vadovas arba įstaiga, kurioje vyksta susitikimai.