Dėkojame Kauno m. savivaldybei ir jos įgyvendinamai programai „Iniciatyvos Kaunui“

2017 m. spalio-gruodžio mėn. Pozityvaus auklėjimo konsultantų asociacijai (PAKA) įgyvendinant projektą „Tėvystės įgūdžių tobulinimas: augame drauge su vaiku nuo mažų dienų“ apie 100 dalyvių turėjo galimybę sudalyvauti STEP tėvų grupėse nemokėdami dalyvio mokesčio. Projektas finansuotas Kauno miesto savivaldybės programos „Iniciatyvos Kaunui“ lėšomis.

Dėkojame projektą įgyvendinusiems PAKA partneriams, Kauno miesto ugdymo įstaigoms bei jų vadovams, reikšmingai prisidėjusiems prie pozityvios tėvystės idėjų, metodų sklaidos, tėvelių sukvietimo ir priėmėmimo į įstaigos patalpas grupių susitikimams. Dalyvių patirtį ir naudą dalyvaujant programoje galite rasti ugdymo įstaigų el. svetainėse:

Kauno l/d „Vaikystė“ (http://vaikystes.lt/baigesi-step-tevu-grupes-finansuotos-kauno-m-savivaldybes-programai-iniciatyvos-kaunui/);

Kauno l/d „Sadutė“ (https://www.sadute.kaunas.lm.lt/ivykiai/step-kursu-pabaiga);

Kauno l/d „Svirnelis“ (https://www.svirnelis.kaunas.lm.lt/);

Kauno Panemunės l/d (https://panemunesld.kaunas.lm.lt/index.html);

Kauno mokykla – darželis „Šviesa“ (https://www.sviesa.kaunas.lm.lt/269-step-tevu-grupe-paauge-tikintys-ir-drasesni);

Kauno l/d „Girinukas“ (https://www.girinukas.kaunas.lm.lt/lt/naujienos/1/baigesi-step-tevu-grupes-finansuotos-kauno-m-savivaldybes-programai-iniciatyvos-kaunui);

Kauno l/d „Šarkelė“ (http://www.sarkele.lt/wp-content/uploads/STEP.pdf);

Kauno vaikų darželis „Rudnosiukas“ (http://www.darzelisrudnosiukas.lt/step-programa-skirta-mazyliu-tevams/);

Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjus (http://inzinerijoslicejus.ktu.edu/naujienos/baigesi-step-tevu-grupes).

Dėkojame Kauno miesto savivaldybei už skirtą finansavimą tėvų grupėms! Jums padedant, mažiausiai 100 Kauno vaikų ir jų tėvų tapo daug laimingesni!

Projekto vadovė, psichologė Rūta Lingytė

Pozityvaus auklėjimo konsultantų asociacija
Registracija
Registracija
Svetainės lankomumas