DĖKOJAME LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai

2018 m. spalio-gruodžio mėn. Pozityvaus auklėjimo konsultantų asociacijai (PAKA) įgyvendinant projektą STEP atsakingos ir pozityvios tėvystės įgūdžių ugdymo grupės Lietuvoje net 87 dalyviai (tėčiai/mamos) turėjo galimybę sudalyvauti STEP tėvų grupėse nemokėdami dalyvio mokesčio.

Projektą finansavo Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Projektu siekta tobulinti tėvų, auginančių vaikus iki 5 m., ir tėvų, auginančių paauglius, pozityvios, atsakingos ir efektyvios tėvystės įgūdžius įvairiuose Lietuvos miestuose.

Dalyvaudami STEP tėvų grupėse tėvai įgijo daugiau žinių apie psichologinę-socialinę vaiko raidą, tinkamą ir netinkamą vaiko elgesį bei jį lemiančias priežastis, atsakingos ir efektyvios tėvystės įgūdžius: demokratišką auklėjimo ir bendravimo su vaiku būdą, pozityvius drausminimo būdus nustatant ribas vaiko elgesiui ir sprendimams, tinkamą savęs ir vaiko drąsinimą, „Aš kalbą“ ir kt. bei žinias išbandė praktiškai.

Dėkojame projektą įgyvendinusiems PAKA partneriams, įvairių Lietuvos miestų ir miestelių ugdymo įstaigoms ir Visuomenės sveikatos biurui: Pasvalio l/d “Žilvitis“, Kauno Panemunės l/d, Kauno l/d Žvangutis”, Kauno Prano Mašioto pradinėje mokykloje, Utenos Adolfo Šapokos gimnazijoje, Vilniaus Baltupių progimnazijoje, Šalčininkų rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biure, Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijoje. Nuoširdžiai dėkojame šių įstaigų vadovams, sudariusiems galimybę dalyviams (tėčiai/mamos) atvykti į užsiėmimus bei reikšmingai prisidėjusiems prie atsakingos ir pozityvios tėvystės idėjų, metodų sklaidos šviečiant ir ugdant tėvus.

Projekto lėšomis 2018 m. spalio 27 d. Vilniuje buvo organizuota ir konferencija tėvams „PAGARBI TĖVYSTĖ – LAIMINGA VAIKYSTĖ“. Į renginį atvyko 130 dalyvių (tėčių/mamų) iš įvairių Lietuvos miestų. Dalyviai džiaugėsi galėdami pasisemti žinių, įžvalgų bei praktinių patarimų iš žinomų lektorių dr. J. Jonynienės, doc. dr. R. Bieliauskaitės, R. Kardaitės, E. Karmazos, J. Baltuškienės.

Dėkojame Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijai už skirtą finansavimą tėvų grupėms ir konferencijai!

Jums padedant, mažiausiai 434 asmenys, Lietuvos vaikai ir jų tėvai, tapo daug laimingesni!

Projekto vadovė, psichologė Rūta Lingytė

Pozityvaus auklėjimo konsultantų asociacija
Registracija
Registracija
Svetainės lankomumas