STEP-M programos dalyvių apklausa (2020)

Apklausos data: 2020 m. sausio mėn.  

Apklausos tikslas: įvertinti STEP-M dalyvių patirtį dalyvaujant programoje 2019 m. spalio- 2020 m. sausio mėn.

Apklausos vieta: penkiose Kauno miesto mokyklose, dalyvavusiose STEP-M programos pritaikymo ir adaptavimo Lietuvoje veiklose: Kauno „Varpelio“ pradinėje mokykloje (2 grupės), Kauno M. Mažvydo progimnazijoje, Kauno J. Grušo meno gimnazijoje, Kauno Veršvų gimnazijoje, Kauno Milikonių progimnazijoje.

Apklausos dalyviai: 55 STEP-M programos dalyviai, pradinio ugdymo pedagogai.

Apklausą vykdė: STEP-M programos vadovai: dr. Jolita Jonynienė, Aušra Norė, Jūratė Lietuvnikienė, Rūta Lingytė, Audronė Kerpaitė, Ijola Petrauskienė.

 

Mokytojai, dalyvavę STEP-M programoje 2019 m. spalio-2020 m. sausio mėn., apibendrindami savo patirtį joje STEP-M programos siūlomus pagarbaus ugdymo ir drausminimo metodus įvardina, kad vieną naudingiausių ir vertingiausių dalykų jų profesinei patirčiai.

Toliau pateikiami svarbiausi apibendrinti STEP-M programoje dalyvavusių dalyvių apklausos rezultatai.

Atikus kokybinio klausimo “Kaip pasikeitė jūsų santykis su mokiniu/ mokiniais per visą laiką, kol dalyvavote STEP-M mokytojų grupės susitikimuose?” apibendrinimą, paaiškėjo, kad: 

49 % atsakiusiųjų teigia, kad geriau supranta mokinių elgesį, atpažįsta netinkamo elgesio tikslą, tapo lengviau spręsti problemas ir stiprinti santykius pritaikant STEP-M programoje  siūlomus pagarbaus ugdymo ir drausminimo metodus. Mokytojai įvardina, kad labiau supranta vaiko poreikius, stengiasi „mažiau kontroliuoti mokinius“ stengiasi „atrasti būdų jiems padėti išmokti prisiimti atsakomybę už savo elgesį“, dažniau drąsina, išklauso, įvardina jausmus, naudoja „Aš“ kalbą, leidžia rinktis, naudoja natūralias ir logines pasekmes. 

47 % atsakiusiųjų teigia, kad mokytojo ir mokinių santykiai pagerėjo. Dalyviai pastebi, jog bendravimas tapo atviresnis,  nuoširdesnis, artimesnis, pozityvesnis, pagarbesni, atsirado daugiau supratimo, pasitikėjimo iš abiejų pusių. „Bendravimas tapo paprastesnis, keliantis mažiau streso“, „pagerėjo atmosfera klasėje“, „vaikai tapo ramesni“. 

29 % atsakiusiųjų teigia, kad dalyvavimas programoje padeda keistis patiems. Dalyviai nurodo, kad tapo  ramesni, kantresni, jaučia mažiau įtampos ir pykčio, „mokosi keisti požiūrį į sudėtingas situacijas“, tapo atlaidesni, labiau atsipalaidavę, stengiasi „elgtis kitaip“,  pradėjo „kontroliuoti savo elgesį“  ir „tinkamai reaguoti“.  Mokytojui tapus ramesniam nusiramino ir mokiniai.  Mokiniams dažniau pavyksta prisiimti atsakomybę už savo elgesį. 

6 % atsakiusiųjų teigia, kad „santykiams pakeisti reikia daugiau laiko“, „santykis visada buvo geras, kažko ypatingo nepastebėjau“, „minimaliai“, „nepasikeitė, tačiau vis norėjosi išbandyti vieną kitą metodą“. 

4 % neatsakė. 

 Atlikus kokybinio klausimo “Kaip apibūdintumėte savo patirtį dalyvaujant STEP-M mokytojų grupėje? Ką dalyvavimas šioje programoje Jums reiškia?“ apibendrinimą, paaiškėjo, kad:  

40 % atsakiusiųjų vertina STEP-M programos siūlomus pagarbaus ugdymo ir drausminimo metodus. “sužinojau naujus drausminimo metodus“,  „išmokti metodai padės efektyviau valdyti klasę, teikti pagalbą vaikams, kai jie susiduria su sunkumais, o tuo pačiu ir sau“, „naudinga patirtis taikant metodus“, „bandau, ieškau, taikau“, „labai džiaugiuosi įgytomis žiniomis ir metodais“, „bandau ir mokausi klasei vadovauti remiantis STEP-M metodais“, „daugelį metodų pavyko pritaikyti ir šeimoje“, „programos siūlomi metodai – tai galimybė sukurti pagarbų santykį su mokiniais“…

38 % atsakiusiųjų teigia, kad įgijo naujų ar pagilino turimas žinias: „labai džiaugiuosi įgytomis žiniomis“, „pritaikiau praktikoje įgytas žinias“, „daug sužinojau naujo, prisiminiau pamirštus dalykus“, „man – tai naujos žinios“, „pasitikrinau savo žinias, supratau, ką turiu keisti“…

29 % atsakiusiųjų teigia, kad dalyvavimas STEP-M programoje buvo labai vertinga patirtis:  „labai naudinga patirtis taikant metodus“, „puikus laikas mokytis iš patirties“, „praktiniai mokymai su realiomis situacijomis“, „neįkainojama patirtis“, „kiekvienos dalyvės patirtis skirtinga, todėl daug ko galima pasimokyti vienai iš kitos“ ir pan. 

29 % atsakiusiųjų teigia, kad programa padėjo geriau suprasti mokinį ir save: „labiau suprantu savo ir mokinio emocijų spektrą“, „įsivertinau savo gebėjimus“, „pamačiau situacijas ir sprendimų galimybes ne tik iš savo pozicijos“, „atkreipiau dėmesį į save (norą vadovauti, reikalauti)“, „privertė giliau pažvelgti į savo bendravimą su mokiniais, atpažinti situacijas kuriose elgiuosi netinkamai“, „pastebėjau, kad keičiuosi“, „padeda sąmoningai siekti užsibrėžtų tikslų“, „geriau suprantu mokinių elgesio motyvus“, „išmokau atpažinti netinkamo elgesio tikslus“, „laikas pažvelgti į savo santykį su mokiniu kitu kampu“…

21 % atsakiusiųjų įvardina išaugusį profesinį pasitikėjimą ir bendrumo su kolegomis jausmą.„Išmokau labiau pasitikėti savimi, nebijoti klysti“, „nurimau, supratau, ką turiu keisti, kaip reaguoti“, „jaučiuosi stipresnė spręsdama problemas su tėvais“,  „labai gerai, kad buvo galima ne tik perskaityti teoriją, bet drauge bandyti aiškintis, diskutuoti, ieškoti alternatyvų…“, „išmokau dar labiau pasitikėti savimi, nebijoti klysti, aptarti įvairias situacijas ir ieškoti tinkamų sprendimų tariantis grupėje…“, „patiko dirbti kartu su kolektyvu, išgirsti pavyzdžius kaip pavyko pritaikyti metodus“, „puikus laikas pažinti koleges ir stengtis jas priimti be išankstinės nuostatos“, „leido geriau pažinti save ir kolegas…“, „kiekvienos dalyvės patirtis skirtinga, todėl daug ko galima pasimokyti vienai iš kitos“, „dažniau kreipiuosi pagalbos“… 

Parengė Ijola Petrauskienė (2020).