Dalyvavimo STEP programoje patirtis eilėmis (2017 m.)

Eilės skirtos STEP grupės vadovei, kurios dėka dalyvavome šioje programoje, skirtoje tėvams, auginantiems vaikus nuo 6 m. iki 12 m. amžiaus.

 

STEP programa – tai vaikas, tu ir suvokimas,

Kad reikia įgūdžių, kurie pasuks likimą.

Jos dėka tapsite laimingaisiais tėvais,

Suradę ryšį su brangiais savo vaikais.

 

Šioje programoje suprasite ne tik vaikus,

Jūs rasit naują „Aš“, atskirsit mintis ir jausmus.

Išmoksite klausytis atspindėdami,

Ką vaikas jaučia, sako – netylėdami.

 

Padėsit sau, išgirdę savo balso toną,

Stebėsit kūno kalbą, ar jaučiatės maloniai?

Gal pasielgsite visai jau netikėtai,

Gal nusijuoksite rimtai – „gražu žiūrėti J“.

 

Išmoksit drąsinti save, savo vaikus,

Ištardami vaikui svarbiausius jam žodžius.

Suvoksit, kas yra bendradarbiavimas,

Dėl kurio tapo šviesesnis Jūsų gyvenimas.

 

Suprasit – atsakingas už problemą kas yra,

Vaikas ar tu – štai kokia dilema?

Apsvarstę problemą Jūs su savo vaiku,

Eisit link įvairių alternatyvų paieškų.

 

Ir taip iš lėto, palengva, labai ramiai,

Pajausit, kad suprantat vaiką visiškai.

Kad matote gyvenimą jau JO akim,

O tai didžiausias džiaugsmas juk tėvų širdims.

 

Eilės Jolantos Kazakevičienės

2017-12-09