STEP 0-5 tėvų grupės

Šiuo metu vyksta tik kelios STEP tėvų grupės Bendruomeninių šeimos namų projektų ir Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Didžioji dauguma STEP vadovų rengiasi 2019 m. pavasario grupių sesijai.

2018 m. spalio-gruodžio mėn. grupės mažylių tėveliams vyko čia:

Kaunas    

Psichologinės paramos ir konsultavimo centras* – vadovė Jolita Jonynienė

Kauno L/D "Vaikystė" – vadovė Jūratė Lietuvnikienė

Kauno Panemunės L/D*** – vadovė Inga Kalvaitienė

Kauno L/D "Žvangutis" *** – vadovė Nijolė Kmitienė

Kauno L/D "Šarkelė" – vadovė Jūratė Mikolaitienė

Kauno L/D "Aviliukas" – vadovė Jurgita Petkinienė

Kauno L/D "Nežiniukas" – vadovė Jovita Tamašauskienė

Žaliakalnio L/D – vadovė Agnė Seredienė

Kauno Prano Mašioto pradinė mokykla*** – vadovė Rūta Lingytė

Kauno raj.  

Prienų socialinių paslaugų centras****** – vadovė Ingrida Nadieždinienė

Vilnius  

Vilniaus L/D "Saulėtekis" – vadovė Irena Zdanovič

Vilniaus Santariškių L/D – vadovė Živilė Kraujalė

Vilniaus L/D "Užupiukas" – vadovė Živilė Kraujalė

Vilniaus Žemynos progimnazija – vadovė Rūta Mickevičienė

VšĮ "Grijos vaikai" (Grigiškės) – vadovė Jūratė Nalivaikienė

Kėdainiai

Kėdainių Bendruomeniniai šeimos namai** – vadovė Ijola Petrauskienė

Vilkaviškis

Vilkaviškio Bendruomeniniai šeimos namai**** – vadovė Rasa Kazlauskienė

Pasvalys

Pasvalio L/D "Žilvitis" *** – vadovė Daiva Čeponienė

Biržai

Biržų L/D "Genys" *****– vadovė Kristina Pikūnė

Biržų M/D "Vyturėlis" ***** – vadovė Kristina Pikūnė

Grupė organizuojama įgyvendinant Europos Sąjungos socialinio fondo lėšomis finansuojamą projektą "Kauno bendruomeniniai šeimos namai" (Nr. 08.4.1-ESFA-V-416-11-0002).

** Grupė organizuojama įgyvendinant Europos Sąjungos socialinio fondo lėšomis finansuojamą projektą "Kėdainių raj. sav. Bendruomeniniai šeimos namai" (Nr. 08.4.1-ESFA-V-416-16-0001).

*** Grupė organizuojama įgyvendinant Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos finansuojamą projektą „STEP  atsakingos ir pozityvios tėvystės įgūdžių ugdymo grupės Lietuvoje ".

**** Dalyvavimas STEP programoje finansuojamas pagal projektą „Kompleksinių paslaugų šeimai teikimas Vilkaviškio raj. sav. 2018-2021 m.”

***** Dalyvavimas STEP programoje finansuojamas pagal projektą „Kompleksinių paslaugų šeimai teikimas Biržų raj. sav.”

****** Dalyvavimas STEP programoje finansuojamas pagal projektą „Bendruomeniniai šeimos namai Prienų raj. sav.” (Nr. 08.4.1-ESFA-V-416-15-0002)

Pozityvaus auklėjimo konsultantų asociacija
Registracija
Registracija
Svetainės lankomumas