Apie STEP

STEP – tai įvairaus amžiaus vaikų tėvams skirta programa, kuria siekiama ugdyti ir tobulinti vaiko auklėjimo įgūdžius. STEP programa siūlo efektyvią, nesunkiai įgyvendinamą vaiko auklėjimo filosofiją. Įgyvendinama tėvų grupių formatu, STEP programa draugėn suburia panašių rūpesčių turinčius tėvus: suteikia galimybę pasidalinti su vaiko suklėjimu susijusiais sunkumais, drauge ieškoti sprendimo alternatyvų ir mokytis pozityvių bendravimo su vaiku būdų, stiprinančių vaiko atsakomybę ir bendradarbiavimą.

STEP programa (angl. Systematic Training for Effective Parenting) kilo iš Šiaurės Amerikos. Sukurta 1976 metais dr. Don Dinkmeyer Vyresniojo, dr. Gary D. McKay ir dr. Don Dinkmeyer Jaunesniojo, anuomet ji sulaukė ypatingo populiarumo. Su šeimomis dirbantys specialistai netrukus panoro STEP grupes organizuoti praktikoje. Į jas nuolat jungėsi įvairaus amžiaus vaikų tėvai. Mokslininkai atkakliai ir sistemingai tyrinėjo STEP tėvų grupių efektyvumą.

Šiandien STEP programa, turinti moksliniais metodais pagrįstą veiksmingumą, įgyvendinama ne tik Šiaurės Amerikoje, bet ir Ispanijoje, Vokietijoje, Austrijoje, Šveicarijoje, tolimojoje Japonijoje ir Tailande bei kitose šalyse.