Dalyvio mokestis

Pozityvaus auklėjimo konsultantų asociacijos, vienijančios STEP programų vadovus, sprendimu, nuo 2018 m. rudens galioja šie dalyvavimo tėvų grupėje mokesčiai*:

Vienkartinis dalyvavimo STEP programoje mokestis, mokamas grupės vadovui, dirbančiam pagal verslo liudijimą arba individualios veiklos pažymą – apskaičiuojamas priklausomai nuo grupės vadovo patiriamų organizacinių išlaidų.

Vienkartinis STEP metodinės medžiagos mokestis, nepriklausomai nuo programos versijos, yra lygus 17 Eur vienam dalyviui. Į metodinį mokestį įskaičiuota Tėvų knygos kaina bei mokestis Pozityvaus auklėjimo konsultantų asociacijai už STEP programos įgyvendinimo koordinavimą, tobulinimo darbus, grupių vadovų supervizavimą, tėvų grupių kokybės užtikrinimą bei kitų STEP programos versijų (mokytojams, kūdikio besilaukiančioms šeimoms) rengimą.  

Metodinis mokestis porai (tėčiui ir mamai), kuriems pakanka vienos Tėvų knygos, lygus 22 Eur.