STEP grupės

STEP tėvų mokymo programą sudaro 9 tėvų grupės susitikimai, vykstantys kartą per savaitę grupės vadovo ir dalyvių sutartu laiku (dažniausiai – darbo dienų vakarais).

Grupės susitikimus veda STEP programos vadovas, baigęs mokymus arba juose dalyvaujantis.

STEP tėvų grupėje gali dalyvauti 8-14 dalyvių.

Kiekvieno susitikimo trukmė – 2 val.

STEP programos susitikimuose dalyviai diskutuoja, dirba su STEP Tėvų knyga, sprendžia realias ir sugalvotas vaiko auklėjimo situacijas, atlieka pozityvaus auklėjimo įgūdžius lavinančias užduotis, vaidmenų pratimus.