STEP idėjos

Teorinis Laimingi_vaikai_virselisSTEP tėvų mokymo programos pagrindas – Individualiosios psichologijos idėjos, o ypač – Alfred Adler (1870-1937) ir Rudolf Dreikurs (1897-1972) darbai tėvų bendravimo su vaiku, vaiko auklėjimo tema.

STEP programa iš esmės paremta Rudolf Dreikurs ir Vickie Soltz knyga „Laimingi vaikai: iššūkis tėvams“ (lietuviškas leidimas – VAGA, 2010), kurioje nesudėtinga ir lengvai suprantama kalba pristatomi svarbiausi pozityvios tėvystės ir sėkmingo auklėjimo principai. Knygoje gausu įvairių bendravimo su vaiku situacijų, kuriose save atpažins dauguma tėvelių. Ši knyga – tai puikus pirmasis žingsnis artimo, nuoširdaus, atsakomybe ir bendradarbiavimu grįsto bendravimo su vaiku link.   

Apibendrintai svarbiausios STEP programos idėjos yra šios:

  1. Visi žmonės yra lygūs, ir nors jie gali skirtis savo amžiumi, visi jie yra verti žmogiškosios pagarbos.
  2. Kiekvieno žmogaus tikslas – patenkinti priklausymo kitam individui arba jų grupei poreikį, t. y. jaustis kažkam svarbiu ir reikšmingu.
  3. Šeima – vaiko asmenybės raidos pagrindas. Būtent čia jis išmoksta, kaip patenkinti tą poreikį būti svarbiu. Šis išmokimas iš esmės ir lemia vaiko elgesį – tiek tinkamą, tiek netinkamą.
  4. Gimimo eiliškumo šeimoje pozicija, tėvų naudojami auklėjimo metodai, šeimos vertybės ir atmosfera yra svarbiausi veiksniai, darantys įtaką asmenybės raidai.

 

Pozityvaus auklėjimo konsultantų asociacija
Svetainės lankomumas