STEP idėjos

Teorinis Laimingi_vaikai_virselisSTEP tėvų mokymo programos pagrindas – Individualiosios psichologijos idėjos, o ypač – Alfred Adler (1870-1937) ir Rudolf Dreikurs (1897-1972) darbai tėvų bendravimo su vaiku, vaiko auklėjimo tema.

STEP programa iš esmės paremta Rudolf Dreikurs ir Vickie Soltz knyga „Laimingi vaikai: iššūkis tėvams“ (lietuviškas leidimas – VAGA, 2010), kurioje nesudėtinga ir lengvai suprantama kalba pristatomi svarbiausi pozityvios tėvystės ir sėkmingo auklėjimo principai. Knygoje gausu įvairių bendravimo su vaiku situacijų, kuriose save atpažins dauguma tėvelių. Ši knyga – tai puikus pirmasis žingsnis artimo, nuoširdaus, atsakomybe ir bendradarbiavimu grįsto bendravimo su vaiku link.   

Apibendrintai svarbiausios STEP programos idėjos yra šios:

  1. Visi žmonės yra lygūs, ir nors jie gali skirtis savo amžiumi, visi jie yra verti žmogiškosios pagarbos.
  2. Kiekvieno žmogaus tikslas – patenkinti priklausymo kitam individui arba jų grupei poreikį, t. y. jaustis kažkam svarbiu ir reikšmingu.
  3. Šeima – vaiko asmenybės raidos pagrindas. Būtent čia jis išmoksta, kaip patenkinti tą poreikį būti svarbiu. Šis išmokimas iš esmės ir lemia vaiko elgesį – tiek tinkamą, tiek netinkamą.
  4. Gimimo eiliškumo šeimoje pozicija, tėvų naudojami auklėjimo metodai, šeimos vertybės ir atmosfera yra svarbiausi veiksniai, darantys įtaką asmenybės raidai.

 

Pozityvaus auklėjimo konsultantų asociacija
Registracija
Svetainės lankomumas