PAKA

Pozityvaus auklėjimo konsultantų asociacija (PAKA) - tai mūsų, STEP programos vadovų – Vaidos Babrauskienės, Ingos Čėsnaitės, Jolitos Jonynienės, Rūtos Lingytės ir Ingridos Pilkionienės – įkurtas juridinis vienetas, LR Juridinių asmenų registre įregistruotas 2013 m. rugsėjo 2 d. (įmonės kodas 303130614, atsiskaitomoji sąskaita DNB banke LT58 4010 0510 0178 3667).

PAKA siekia:

  • vienyti ir atstovauti STEP programų vadovus, organizuoti jų mokymus, užtikrinant kokybišką STEP programų įgyvendinimą;
  • koordinuoti ir įgyvendinti pozityvaus ugdymo įgūdžių tobulinimo programas STEP;
  • organizuoti kursus, mokymus, seminarus, konferencijas efektyvaus auklėjimo ir tarpusavio bendravimo temomis tėvams, pedagogams ir kitiems specialistams (psichologams, socialiniams pedagogams ir kt.), poroms ir sutuoktiniams;
  • organizuoti ir įgyvendinti vaikų, jaunimo socialinių įgūdžių ir bendravimo ugdymo užsiėmimus bei programas;
  • teikti individualias konsultacijas tėvams, pedagogams ir vaikams jų tarpusavio pozityvaus bendravimo tema;
  • vykdyti kitą, Lietuvos Respublikos įstatymams bei šiems įstatams neprieštaraujančią, veiklą, siekiant aukščiau išvardytų tikslų.

PAKA nariais gali tapti ne jaunesni nei 25 metų fiziniai asmenys, pravedę bent 1 tėvų grupę pagal STEP programą. 2017 m. vasario 25 d. asociacijos narių bendru nutarimu, stojimo į PAKA mokestis yra 5 Eur, metinis narystės mokestis – 10 Eur.

Nuo įsteigimo PAKA prezidentės pareigas eina Jolita Jonynienė.

Su asociacijos veiklos ir finansine ataskaita už 2017 m. galima susipažinti čia (2016 m. – čia, 2015 m. - čia, o už 2014 m. – čia).